Oiartzun

Taldearen informazioa
antolatzailea: Oiartzungo Irakurle Taldea
gidatzailea: Goiatz Labandibar
iraila22Asteartea
azaroa26Asteartea
ekaina27Osteguna
abendua18Asteartea
azaroa14Asteartea
maiatza23Asteartea
otsaila14Asteartea
urtarrila17Asteartea
abendua13Asteartea
iraila20Asteartea
urria20Asteartea
abendua16Asteartea
urria16Osteguna